Stichting Tamar

Welkom op onze website

Over Stichting Tamar

Stichting Tamar is een Christelijke organisatie, welke zich tot doel stelt het ondersteunen van de zending,
wereldwijd. De stichting wil dit doel bereiken door alle mogelijke middelen die met het gestelde doel
rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

We maken zelf reizen om de zendelingen te ondersteunen. De achterban houden we op de hoogte door een maal per jaar een nieuwsbrief te verzenden.

Onze visie is zendelingen wereldwijd in de komende jaren te blijven bezoeken, bemoedigen en financieel te ondersteunen.

Downloads

Bestuur

Het bestuur van stichting Tamar bestaat uit:

Bestuursleden
J.B. Reverda-Steensma, A.P. Vijfvinkel, E. van Brummelen
Voorzitter
J.B. Reverda-Steensma
Penningmeester
A.P. Vijfvinkel
Secretaris
E. van Brummelen

De medewerkers van stichting Tamar zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele vorm van salaris.

Financieel verslag 2023 Stichting Tamar

Inkomsten 2023 Totaal €15.261,10
uitgaven 2023 Totaal €15.259,32
kantoorkosten €1011,36
telefoon/internetkosten €699,00
bankkosten €536,40
vrijwilligersvergoeding €0,00
reiskosten €323,00
uitgaande giften €12.450,00
overige kosten €75,00
conferenties €0,00
Website onderhoud €164,56

Bekijk financieel jaarverslag 2023

Bekijk financieel jaarverslag 2022

Bekijk financieel jaarverslag 2021

Bekijk financieel jaarverslag 2020

Bekijk financieel jaarverslag 2019

Bekijk financieel jaarverslag 2018

Bekijk financieel jaarverslag 2017

Bekijk financieel jaarverslag 2016

Bekijk financieel jaarverslag 2015

Contact / gegevens

Stuur een bericht:

Bedankt voor uw bericht, wij zullen zo spoedig mogelijk hier op reageren.
Vul een correct e-mailadres in.

Stichting Tamar

Fiscaal nummer: 813508836

IBAN: NL30ABNA0418730105

E-mail: ln.ramatgnithcits@ofni

Dorresteinseweg 49-333

3817 GD Amersfoort, Nederland